De geschiedenis van Zemst
    Een eerste betekenisvolle charter, handelend over de bestuurstructuren van wat grotendeels overeenkomt met het huidige Zemst, stamt uit 1293. De rechterlijke macht over het gebied werd toen verdeeld onder de familie Van der Aa enerzijds en de familie Van Grimbergen-Asse anderzijds. Deze verdeling zou de geschiedenis van Zemst gedurende 500 jaar blijvend beinvloeden tot op het einde van het Oude Regime. Bijzonderheden hierover leest U in De heren en hun gerecht te Zemst tijdens de middeleeuwen vanaf 1293, een studie gemaakt door Marc Alcide in 1994. Andere aspecten van de Zemstse geschiedenis volgen hieronder:

Huidig gemeentewapen van Zemst

Het schepenzegel van Hendrik Van (Grimbergen)-Asse anno 1283
Popp-kaarten (±1855-1860)
De Brug
Centrum
HoogstraatDeze pagina's werden opgesteld door Marc Alcide
Te Zemst zijn volgende Heemkundige Kringen actief:   De Semse en Spieghel Historiael