Een middeleeuwse burcht aan de grens Mechelen-Zemst?

    De grens Mechelen-Zemst, omvat meer geschiedenis dan je zou denken! De Fransen of hun onderdanen tekenden tijdens hun overheersing gedetailleerde kaarten van de door hun gekoloniseerde gebieden. Zo tekende de Mechelaar Hunin rond en vlak na de 18de eeuwwisseling Mechelen.Hij baseerde zich wel op kaartenboeken, opgemaakt rond 1736 en 1740. Deze geven een verassend beeld op van de grens Mechelen-Zemst. Als je de kaarten nader bekijkt valt er dadelijk iets op: Op de plaats waar momenteel de GB staat en iets ten noordoosten, moet er een burcht of een versterkte vesting gestaan hebben. Deze burcht omvatte een gebied rondom de Oude Zemstbaan. Deze baan moet als het ware door de wallen van de vesting overbrugd geweest zijn. Op de kaart omvat het grondgebied van de vesting de nummers 247, 248, 246, 251, 252, 253, 254 en 255.
    De sleutels van de ontdekking zijn de twee bruggen, die op de kaart staan aangeduid. Dit moeten overblijfselen geweest zijn van de omwalling. Eén van de twee bruggen was genaamd Boesbrug.
    De baan tussen Mechelen en Zemst, in Mechelen vertrekkend aan de Brusselsesteenweg was trouwens één van de eerste Middeleeuwse kasseibanen. Het is niet voor niet dat deze baan momenteel de N1 wordt genoemd. Aan de kruising van deze baan met de Zenne, op Zemst grondgebied, gonsde het steeds van de aktiviteit, zeker vóór het in gebruik nemen van de zg. Brusselsche Schipvaert, het kanaal Schelde-Rupel-Brussel, dat Mechelen niet aandeed. De momenteel verdwenen woonwijk De Brug was daar een logisch gevolg van deze aktiviteiten. (De wijk verdween in 1969 ten gevolge van het aanleggen van E19). De Zenne bracht Mechelen (via de Oude Zemstbaan) immers in verbinding met de Brabantse grootstad als Brussel, dat  haar scheepvervoer naar Zee altijd via Zemst deed vóór 1559, toen het Zeekanaal werd gegraven.


De GB staat momenteel op perceel nr. 249, 251 en 250, volgens mijn berekeningen. Er zouden nog archeologische resten moeten bestaan van de vesting, hoewel er nooit melding is van gemaakt, naar mijn weten.

Deze pagina's werden opgesteld door Marc Alcide
De Semse, heemkundige kring
De geschiedenis van Zemst