item:AantalBunderDagwRoede
180
FRANSVERHEIJDENKon schrijven?Aantal personen:8

getekend "Engelbertus De Laet voor mijne moeder"

boekwij10

paarden2

wagens1

karren1

tarwe16

koren40

haver40

weiden010

gerst10

hooi30

varkens2

land11050

koeien& 6

stro200

kalveren2
181
JAN BAPTISTTIMMERMANSKon schrijven?Aantal personen:9

tarwe3

boekwij12

gerst7

koren30

haver10

varkens2

stoorsaet10

koeien3

karren1

stro100

hooi15

paarden1

kalveren1

land800
182
JAN BAPTISTDE BOEYKon schrijven?Aantal personen:7

(Vee in stuks, gewassen in quintalen)34
Eerste Vorige Volgende Laatste