1. Gezinshoofden, gronden en producten

item:AantalBunderDagwRoede
1
GUILLIAMVAN HAECHTKon schrijven?Aantal personen:15

bossen010

ossen1

stro200

paarden3

varkens3

kalveren4

stieren1

koeien10

zaailanden1930

wagens2

karren1

weiden300
2
PEETER JANVERSTRAETENKon schrijven?Aantal personen:7

land010

koeien1
3
FRANCISDE SMEDTKon schrijven?Aantal personen:4

land010
4
CHRISTIAANJANSSENSKon schrijven?Aantal personen:4

huis030

koeien2

varkens1
5
ROMBOUTTHIELEMANSKon schrijven?Aantal personen:6

koeien1

000

beemden003

land030
6
GUILLIAMDEWINTKon schrijven?Aantal personen:7

huis005

(Vee in stuks, gewassen in quintalen)1
Eerste Vorige Volgende Laatste