De landbouw en veetelling te Zemst in 1794

    Met het oog op het innen van inkomsten hielden de Fransen, kort na hun tweede inval in onze gewesten, in 1794, een landbouw- en veetelling in alle Brabantse gemeenten. Er werd een nauwkeurige inventaris opgemaakt van wat de plattelander bezat aan vee en lanbouwproducten. De pennevruchten van deze arbeid worden nog steeds bewaard in het Brussels stadsarchief.
    Voor de genealoog zijn deze documenten van onschatbare waarde. Hij kan de rijkdom bepalen van zijn boer-voorvader door te vergelijken wat deze bezat met hetgene dat zijn dorpspgenoten bezaten.
    De resultaten voor Zemst werden een aantal jaren geleden door mij verwerkt met het programma Access. Uit deze databank werd nu het hiernavolgende rapport getrokken. Doordat het rapport zo lijvig is (700 Kb) dient men eerst het gezinshoofd op te zoeken via de index.
    Elk gezinshoofd heeft hierin een nummer. Via dit nummer kan men de details van het gezin terugvinden in het hoofdbestand


De geschiedenis van Zemst
Deze pagina werd opgesteld door Marc Alcide