Emmanuel Benedict Rollier
Emmanuel Benedict Rollier werd geboren te Sint Amands aan de Schelde op 3 december 1769. Zijn vader, de zoutzieder Pieter Johannes Rollier, was er in het ancien Regime baljuw en burgemeester. Rollier behoorde door zijn afkomst tot een van de betere en invloedrijkste families uit het toenmalige Land van Dendermonde.
Hij was een vermaard rebellenleider ten tijde van de Boerenkrijg
 
Naar Hoofdpagina
 
© Marc Alcide 1997
Met dank aan Boerenkrijgcomité Klein-Brabant
teksten: M. Alcide, K. Peeters, J. Van Belle, F. Cools
Afbeeldingen:  K. VAN CAENEGHEM, Onze Boeren verheerlijkt, p. 219; Rollier in Willebroek (?), overgenomen uit: J. VAN OVERSTRAETEN, "Boeren in 't geweer" in Historische verhalen