Charles François Jacqmin alias Cousin-Charles de Loupoigne
Deze Waals-Brabantse brigand en een deel van zijn legertje ongeregelden werd eind juli 1799 na verraad in het Marie-Gijs-bos te Loonbeek door een republikeinse vliegende colonne verrast en afgemaakt. De dag na de afrekening deponeerden de sansculotten het hoofd van de onfortuinlijke vogelvrijverklaarde partizaan als een macabere jachttrofee op het bureau van de commissaris van het Dijle-departement.
 
Naar Hoofdpagina
 
© Marc Alcide 1997
Met dank aan Boerenkrijgcomité Klein-Brabant
teksten: M. Alcide, K. Peeters, J. Van Belle, F. Cools
Afbeeldingen:  K. VAN CAENEGHEM, Onze Boeren verheerlijkt, p. 399