Geestdrift voor den strijd!
 
Naar Hoofdpagina
 
© Marc Alcide 1997
Met dank aan Boerenkrijgcomité Klein-Brabant
teksten: M. Alcide, K. Peeters, J. Van Belle
Afbeeldingen:  Geestdrift voor den strijd! Bron: prentkaart van Kallist Fimmers, norbertijn. Uit de reeks, Brignads in Tenten, uitgave Comité der brigands, Westerlo