Guerilla-activiteiten
Overal vonden guerilla-activiteiten plaats. Transporten en bodes van de Franse troepen waren op geen enkele openbare weg veilig indien ze geen degelijke militaire begeleiding kregen
De waterwegen werden toentijds veel meer gebruikt dan nu om goederen te transporteren. Zowel de Fransen als de rebellen gebruikten ze ten voordele van hun militaire activiteiten en troepenverplaatsingen. De inlandse bevolking wist echter veel beter hoe de wateren, met zijn getijden en sluizen, te gebruiken
 
Naar Hoofdpagina
 
© Marc Alcide 1997
Met dank aan Boerenkrijgcomité Klein-Brabant
teksten: M. Alcide, K. Peeters, J. Van Belle
Afbeeldingen: L. VAN LAEKEN, Vlaams Bloed