De Slag om Bornem
 
De invloed van de Franse overheersing in onze gewesten, inzonderheid de Boerenkrijg van het najaar 1798, is zo ruim geweest dat een jaarlijkse herinnering aangewezen is.  Of het nu 100, 125 of 150 jaar geleden is heeft minder belang. De omwenteling die hier op het einde van de 18de eeuw is doorgevoerd doet zich in feite nog dagelijks gevoelen.  Ondanks het verzet in het Land van Bornem, ging dit gewest van Vlaanderen naar het Departement der Beide Neten (Mechelen) en nadien naar de provincie Antwerpen.  Het belastingstelsel werd gewijzigd, het grondgebied kadastraal op een andere leest geschoeid, kantonaal kreeg het een andere indeling met andere kantonhoofdplaats, wat verregaande bestuurlijke en gerechtelijke wijzigingen teweegbracht.  Het «Landhuis» boette aan belang in, en de Schepenbank diende haar bevoegdheden af te staan.  De «Costuymen van het Land van Bornem» werden afgeschaft en een volksvreemd stelsel kwam in de plaats.  Na 800 jaar werd Bornem opnieuw Brabants, en in september 1798 diende zelfs het archief naar de kantonhoofdplaats te verhuizen.  Doch de «fraaiste en rijkste gemeente van het departement», zoals Bornem destijds beschreven werd, zou van 20 oktober tot 6 november 1798 nog dramatischer momenten beleven: de Boerenkrijg. 
 
De drang naar vrijheid, die voordien de Oostenrijkse Overheid reeds voelde, de volksvreemde overheersing der Fransen, het losrukken van het Land van Bornem uit Vlaanderen, het negeren van historisch gegroeide banden en organen op administratief gebied, de revolutie tegen het Ancien Régime, het doorvoeren van de republkeinse kalender en de gedwongen legerdienst, en vooral de onderdrukking van godsdienst en geestelijkheid, leidde ertoe dat de volksopstand in onze gewesten het hevigst heeft gewoed.  Onder leiding van de gebroeders Rollier was de opstand in onze streek voorbereid.  De priesters van o.m. Berlare-Overmere, St.-Pauwels-Waas waren Bornemnaars.  En na de eerste schermutselingen te Overmere trokken de Brigands zich terug tussen Schelde en Rupel.  Na brutaliteiten te Mariekerke werd op 5 november 1798 te Bornem de eerste beslissende slag geleverd met de «brand van Bornem» (± 187 huizen) tot gevolg.  Nadien vluchtte men naar Hingene (Fort Sinte-Margriet) en verder naar de Kempen. 
De Boerenkrijg was veeleer een opstand van het platteland, niet enkel van landbouwers, doch tevens van de middenstand, geestelijkheid en van de administratie.  De beroepen van de «brigands», waarvan we de namen kennen, liegen er niet om.  Daarom ook dient onze Boerenkrijg door eenieder herdacht.
 
Naar Hoofdpagina
 
© Marc Alcide 1997
Met dank aan Boerenkrijgcomité Klein-Brabant
teksten: M. Alcide, K. Peeters, J. Van Belle
Afbeeldingen: A. DE BRUYN, "De slag om Bornem op 5 november 1798" uit "De Brigand" in Historische Verhalen